Wednesday, December 21, 2011

400 تا 800 نفر از گرفتارشدگان در پادگان اشرف آزاد می شوند.


با پذیرش درخواست دبیر کل سازمان ملل از سوی نخست وزیر عراق تمام بهانه ها از سران مجاهدین خلق گرفته شد و به این ترتیب رجوی ها قادر نخواهند بود اعضای خود را وادار به خودسوزی و خودکشی کنند.
سازمان ملل تعهد داده است که تا پایان ماه دسامبر 400 تا 800 نفر را از این پادگان بدنام به کشور ثالثی منتقل نماید. به این ترتیب گروهی از اعضای مجاهدین که سالها در این پادگان بسته و تحت شرایط فرقه گرایانه نگهداری می شدند آزاد خواهند شد که همین امر می تواند موجبات آزادی تعداد بیشتری از این افراد را فراهم سازد.
نوری المالکی در یک اقدام هوشمندانه در مقابل خواست قاطع رجوی ها به ایجاد درگیری و به کشتن دادن اعضا ( اجرای پروژه شهید سازی) ایستاد و توپ را در زمین سازمان ملل انداخت. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس مهلت جدید از ماه نوامبر آغاز می گردد.
پیشاپیش آزادی این عده از قربانیان اسارت در پادگان را به آنها و خانواده هایشان تبریک می گویم و بسیار امیدوارم اعضای خانواده من هم جزو آزاد شدگان باشند. 

No comments:

Post a Comment