Sunday, July 10, 2011

ارتش سایبری مریم و مسعود : بررسی کاربران مجاهد خلق در بالاترینقبلا نوشتم که مجاهدین تنها به اعضای دو آتشه و سوپر محکم اجازه می دهند پای اینترنت بنشینند  حال در این نوشته سعی می کنم یک تقسیم بندی از کاربران در حرکت سازمان یافته مجاهدین برای نفوذ به بالاترین ارائه کنم. برای رعایت برخی مسائل از ذکر نام کاربر ها در متن نهایی خودداری کردم. کاربران وابسته به سازمان رجوی را می توان به سه گروه اصلی تقسیم کرد:
1-   اعضای قدیمی مجاهدین
انگشت شمارند. اینها کامنت های طولانی می نویسند. لحنشان مانند پدربزرگ ها و مادر بزرگ ها است. یعنی از نوع کلامشان می توان حدس زد که قدیمی هستند. مدام از شورای ملی مقاومت و چیز هایی که خود مجاهدین در گذشته گفته اند کد می آورند.  این گروه اعضای رده بالای مجاهدین هستند و رهبری ارکستر را در بالاترین به عهده دارند. به نظر می رسد برای تعادل قوا از این گروه هم زنان و هم مردان فعال باشند. این افراد باید اعضای بخش تبلیغات و حتما از رده بالا های آن هستند که اینگونه روی بالاترین سرمایه گذاری کرده اند.همه هم خوب دیگران را متهم می کنند.
نحوه روایت مسائل توسط این آدم ها تاریخ نوشته شده توسط مجاهدین است که اصولا قابل اعتماد نیست.
وظیفه دیگر آن ها نظارت بر کامنت ها و پاسخگویی است.یعنی گند زدن بقیه را جمع می کنند!

2-   هواداران سطح یک
با عرض پوزش باید بگویم که اینها عمله تبلیغاتی و سیاهی لشگر محسوب می شوند. پیوندشان با مجاهدین عاطفی است و دفاعشان از این گروه تروریستی دگم و فناتیک و گاهی خنده آور. تحلیل مشخص سیاسی ندارند و حرف های گروه اول را تکرار می کنند. اینها خط مشخص ترسیم شده دارند و اجازه ندارند خارج از آن حرکت کنند. نوع حرف های آنها (در کامنت هایشان) خنده آور است سطح پایین. جذب که نمی کنند هیچ قدرت دفع آنها هم بالا است. اجازه ندارند از جایی بجز وبسایت های رسمی رجوی لینک بگذارند. حتا از وبلاگی که مستقلا هوادار گروه باشد.

3-   هواداران سطح دو
اینها کپی کار هستند. هیچ حرف مشخصی ندارند و معمولا یک بسته شعار را کپی پیست می کنند. وقتی هم کامنت بدهند انقدر قضیه ناجور می شود که بزرکتر هایشان از گروه اول ناچارند برای جمع و جور کردن قضیه بدوند پای لینک. قضیه اینها قضیه غضنفر و گل به دروازه خودی است. 


نکته آخر:  اگر کسی در بالاترین لینکی را بخواند حتما کامنت ها و نظرات مردم را زیر آن هم خواهد خواند.

No comments:

Post a Comment