Monday, August 1, 2011

در حاشیه ی کمک 200 میلیون ریالی خامنه ای به سومالی

به گزارش فارس به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر خامنه ای ، ... در پی بروز فاجعه انسانی در کشور سومالی، مبلغ 200میلیون ریال به قحطی‌زدگان این کشور کمک کردند. 
خیلی مایلم بدانم این بودجه از کجا به دست آمده و طبق چه قانونی پرداخت شده. آیا نظارتی در خصوص چگونگی هزینه کردن آن وجود دارد؟  چرا خامنه ای اصرار داشته ارائه این مبلغ به نام شخص او ثبت شود؟

باید دید هزینه کردن از جیب ملت ایران برای کسب وجهه تا کنون دردی را از رژیم دوا کرده یا خیر!

No comments:

Post a Comment