Monday, August 29, 2011

آقای اپوزیسیون: نام این رودخانه اروند رود است نه چیز دیگر

بسیار متاسفم تر می شوم زمانی که اسامی جعلی را نه زبان رژیم ضد ایرانی بلکه از رسانه های وابسته به بخشی از اپوزیسیون می شنوم. موضوع از این قرار است که یکی از وبسایت های وابسته به مجاهدین نوشت:
 طارق الهاشمی از طالبانی خواست که برای متوقف کردن ریختن پسابهای شور به شط العرب به رژیم ایران فشار بیاورد
در زمان صدام درج این گونه اسامی مجعول با هدف خوشحال کردن رژیم بعثی عراق صورت می گرفت چرا که مجاهدین بابت پایگاه نظامی و تجهیزات و تدارکات وامدار صدام بودند. اما امروز قصد ارضا کردند چه کسی را دارند؟ پسماند های حزب بعث یا یک حکومت دیگر عربی؟؟
حتی اگرمجاهدین خلق ادعا کنند درج این نام  بر حسب متن خبر انجام شده باز باید پاسخ داد شما هیچ عرق ملی و ایرانی ندارید و اعتقادی هم ندارید وگرنه می توانستید کنار نام مجعول اسم پر افتخار اروند رود را درون پرانتز بنویسید. اصل مطلب همان است که عرض کردم: اینها به قدرت نرسیده دارند بدهی هایشان را قسط بندی می کنند. وای بروزی که قدرت دستشان باشد.
لینک به مطلب وابسته به مجاهدین خلق در بالاترین:
http://balatarin.com/permlink/2011/8/22/2676377

No comments:

Post a Comment