Sunday, December 25, 2011

کاتیوشا یا پروژه شهید سازی مجاهدین؟

منابع وابسته به مجاهدین مدعی شدند پادگان اشرف هدف حمله چندگلوله کاتیوشا قرار گرفته. اگرچه این موضوع مورد تایید هیچ ارگان خبری مستقلی نیست و برپایه گزارشات این سازمان است، می توان گفت با فرض صحت خبر هم تنها خود رجوی است که در این شرایط از شهید سازی و شهید بازی سود می برد و بس. 
مجاهدین خلق گرفتار در پادگان اشرف با میانگین سن +40 و دچار انواع مشکلات روحی و جسمی هستند. این افراد در صورتی که رها شوند تنها برای خود رجوی خطرناکند چون می توانند مسائل درونی گروه او را افشا کنند. 
بنظر می رسد نگاه داشتن اععضای گرفتار در این پادگان جان آنها را از سوی سران گروه بیشتر تهدید می کند . 

No comments:

Post a Comment