Friday, July 29, 2011

centcom

 centcom تلاش فرماندهی مرکزی ایالات متحده برای گفتگو با پارسی زبانان است. آیدی centcom در بالاترین به ثبت رسیده. پاسخ آن به یکی از کاربران مجاهد خلق را در لینکی که در انتهای پیام آمده است خواندنی و قابل تامل یافتم. 
در واقع بر حسب این پیام سیاست ایالات متحده (فرماندهی مرکزی) بر حفظ حقوق افراد گرفتار در پادگان اشرف  و رعایت مسائل انسان دوستانه استوار است نه بر نیت های سیاسی مجاهدین خلق. 

این پیام همچنین آشکار می سازد که از نظر نویسندگان آن، گروه رجوی حائز پتانسیل به خطر انداختن جان آمریکایی ها و یا به خطر انداختن امنیت ملی آن است. 

متن کامنت فوق: 


کار بر گرامی،
همانطوریکه واقعه کمپ اشرف برای شما اهمیت دارد، برای ما هم بی اهمیت نبوده. یکی از موارد با اهمیت برای ما این است که اکنون عراق ملتی مقتدر میباشد و آمریکا اجازه اعمال زور یا تحمیل بر رهبران عراق در امور سیاسی، مدنی، و نظامی را ندارد. همانطور که ما قدرتی د ر مداخله امور داخلی عراق نداریم عراق هم در امور داخلی ما دخالتی ندارد . اکنون عراق به تنهایی تعیین کننده سر نوشت مردم خود میبا شد.
خوانندگان فروم،
آیا ما بیرحمی های ضد آمریکا یی مجا هدین خلق را به خاطر نداریم؟ آیا مجا هدین خلق باعث جراحات وارده بر نظامیان و غیر نظامیان آمریکایی در نقاط مختلف ایران در طول سالهای 1970 نبودند؟ آیا مجاهدین خلق در گروگان گیری اعضای سفارت آمریکا بمدت یکسال همکاری و همدستی نداشتند؟ این وقایع باعث قرار دادن سازمان مجاهدین خلق در فهرست تروریستی دولت ما شد.
خواهشمندیم جهت آگاهی بیشتر در مورد اقدامات مجاهدین خلق که منجر به تروریست خواندن آنها توسط سازمانهای آمریکایی شد، به چهار لینک زیر مراجعه نمایید:
http://bit.ly/nkLWT6
http://1.usa.gov/riCiPE
http://bit.ly/qRhJDz
http://bit.ly/po35wa


به دلیل این گونه اقدامات گذشته مجاهدین خلق، دولت آمریکا آنها را در فهرست سازمانی تروریستی قرارداد. بنا براین, زمانیکه نیروهای آمریکا در سال 2003 وارد عراق شدند، اعضای گروه مجاهدین خلق را خلع سلاح و در محدوده کمپ اشرف قرار دادند. در سال 2009 مسؤلییت مجاهدین خلق به دولت عراق تحویل داده شد.
به منظور اجرای وظایف حقوق بشر، سیاستمداران آمریکا و سازمان ملل متحد بطور مرتب مسائل بهبودی، بهزیستی و امنییت ساکنین کمپ اشرف را با مقامات مربوطه عراقی در میان میگذارند.
http://balatarin.com/permlink/2011/7/26/26379521 comment: