Monday, July 11, 2011

شاهد مجاهدین خلق برای جلسته استماع کنگره از سوی اف بی آی تحت تعقیب است؟!الهام زنجانی تبعه کانادا است و تحقیقاتی که راجع به ایشان کردم نشان می دهد سازمان مجاهدین خلق یک بار از او سوء استفاده کرده و اکنون برای بار دوم قصد همین کار را دارد.
سعید سلطانپور از اعضای اسبق مجاهد در این باره می نویسد:
الهام خودش درس و مشق را رها نکرد كه به عرا ق برا ی ازادی مردم ايران بپيوندد. بلکه وقتی در سال 99 در نيويورك در هتل محل سخنراني خاتمي باتقاق الهام (ك) كه به عنوان مراقبين ليلا جزايري كه از انگليس به منظور تخم مرغ پرت کردن به امريكا آمده بود توسط اف .بی .آی دستگير شد ند . ليلا جزايري به انگليس اخراج شد و الهام ها در دادگاه با سپردن وثيقه و تعهد مبنی بر خارج نشدن از واشنگتن تا زمان دادگاه آزاد شد .
سيما کرمی عجوزه شيطان صفت با حيله گري به آنان گفت که سازمان پول برای وکيل ندارد و انان را ترغيب کرد به عراق بروند تا آبها از اسيا ب بيفتد.


پدر و مادر الهام تلاشهاي زيادي براي ديدن الهام كردند ولي با اشكالتراشي هاي سازمان روبرو ميشدند تا اينكه انها در سال 2002 توانستند خود را به عراق برسانند .انها مدت 48 ساعت د ر فرودگاه صدام بغداد ماندند تا اينكه تصادفي يكي از اعضاي مجاهدين انها را ديد و با وساطت امكان ملاقات الها م با پدر و مادرش را به مدت 24 ساعت فراهم كند .
سهراب زنجاني پدر الهام در حين سفر بدليل مشكلات سكته قلبي كرد كه خوشبختانه از ان جان سالم بدر برد.
محمد محمدی یکی دیگر از هموندان سابق رجوی ها:

در خانه تیمی سازمان که به اسم پایگاه پیرایش در واشنگتن معروف بود ما رفت و آمدزیادی داشتیم
 ازپایگاه  پیرایش بچه ها  مرتبا به قرار گاه  د رعراق اعزام  می شدند.

 سیما که مسول داخلی پیرایش بود مرتب بچه های میلیشا را جلوی من مطرح می کردو به بقیه بچه هائی که می خواستنه به عراق اعزام شوند  می گفت با من صحبت کنند که به قرار گاه برای دیدن خواهرم سمیه بروم . سمیه یکسالی بود که رفته بود .  میلیشا به همین بچه ها ی تین ایجر گفته میشد .  در پایگاه مرتب فیلم هائی از اون بچه هائی که رفته بودند باضافه مراسم های شادی و جشن ها را پخش می کردند.  فضای خوشی در اشرف بود.  

یک روز رفتم پیش سیما بهش گفتم من هم می خواهم بروم  . سیما گفت برو شب صدایت می کنم . الان کا ر دارم . عصری ساعت 6 بود دیدم مسعود سلامی صدام زد. گفت خاله سیما کارت داره.
رفتم دیدم سیما با 7-8 تا از دوستام اونجا نشسته اند . مسعود سلامی ، حنیف مجتهد زاده ؛ ناصر غفوری ؛ حنیف نوربخش ؛الهام کیا منش ، الهام زنجانی ، آرش صامتی پور همه اونجا بودند. الهام مسن ترین دختر ما بود. آرش صامتی پور هم  20-21 سال داشت.


http://www.iran-interlink.org/fa/?mod=view&id=6124
الهام كيا منش و الهام زنجاني هر دو در سال 2001 همزمان با سفر خاتمي به سازمان ملل با تعدادي دختر نو جوان ديگر به سرپرستي ليلا جزايري كه از انگلستان براي تخم مرغ زدن به نيويورك سفر كرده بود ، توسط اف. بي . آي دستگير شدند. انها بعدا به قيد ضمانت و تعهد مبني بر خارج نشدن از واشنگتن تا زمان دادگاه آزاد شده بودند .اين دو دختر كه ترسيده بودند سازمان اعلام كرد كه ما پول وكيل نداريم و شما به عراق برويد تا آبها از آسياب بيفتد . آين دو قرباني كه اصلا مايل به رفتن به عراق نبودند مجبور شدند با اين دروغ به عراق بروند و درانجا از ترس اف.بي. آي و مجازات امكان بر گشتن ندارند. الهام زنجان نامزد فريد هوشي د ركانادا بود . پدر فريد درعراق است.

الهام كيا منش دوست دختر آرش ثابتي پور بود. شايد يكي از دلايل رفتن آرش به عراق ، الهام بود.
من خانم زنجانی را مقصر نمی دانم و تنها می خواهم بدانم مجاهدین با چه هدفی او را در برابر کنگره قرار می دهند؟؟

No comments:

Post a Comment