Monday, December 19, 2011

شباهت های کیم جونگ ایل، خامنه ای و مسعود رجوی

1- هرسه خود را رهبر تام و حاکم بر جان و مال پیروانشان می دادند.

2- کسی حق انتقاد به هیچکدام را ندارد.

3- اگر پیرو آنها نباشید لاجرم دشمن، مزدور یا جاسوس هستید

4- هیچ یک به خرد جمعی اعتنا نداشته اند.

5- هریک خود را راه حل نهایی نجات بشریت می داند.

6- پیروانشان خود را عقل کل و دیگران را بی خرد می دانند.

7- دوست دارند القاب پر طمطراق داشته باشند

8- صحبت کردن در مقابل جمع را دوست دارند و برایشان خود ارضایی است.

9- علائق نا متعادل دارند : فیلم وسترن، اسب و زن

10- خود و نظر خود را فصل الخطاب می دانند.

11- علاقه زیادی به بحث در مورد دشمن دارند.

12- هریک به قوای نظامی خود می نازد...ارتش خلق، سپاه پاسداران و ارتش آزادیبخش که در عرصه عمل ناتوانند.

13- علاقه وافری به نیروهای شبه نظامی و عمل کور تروریستی دارند. 

No comments:

Post a Comment