Wednesday, January 18, 2012

کودک سرباز ایرانی، قربانی شهوت قدرت

بنا بر لینکی که مجاهدین در بالاترین منتشر کرده اند، یکی از قربانیان اخیر جنون قدرت طلبی رجوی با مشخصات زیر یاد شده است:


آسیه رخشانی: تولد 1363 
پیوستن به ارتش مجاهدین در پادگان اشرف : 1377


https://balatarin.com/permlink/2012/1/18/2885911

با توجه با این اطلاعات مرحوم خانم رخشانی در سن 14 سالگی (1377) وارد پادگان نظامی اشرف شده است. این عمل مجاهدین در واقع جذب جنگجوی زیر 18 سال و مغایر با همه قوانین انسانی بین المللی تلقی می شود. خانم رخشانی یک کودک سرباز ایرانی بوده است. سرکرده مجاهدین در این خصوص باید پاسخگو باشد.
لازم به ذکر است بنظر می رسد هنوز افراد دیگری که بصورت کودک سرباز جذب گروه مجاهدین شده اند در پادگان بدنام اشرف حضور داشته باشند. 
نکته دیگر این است که گروه رجوی چه نیازی داشته تا وی را در صف مقدم درگیری قرار دهد تا کشته شود اما عناصر قدیمی تر و وابستگان رجوی سالم بمانند. 
یادآور می شوم گروه رجوی همواره منتقد استفاده رژیم جمهوری اسلامی از کودکان در جنگ بود. بنظر می رسد مسعود رجوی دقیقا همان مسیر جمهوری اسلامی را طی می کند. 

عکس کودک سرباز قربانی با لباس نظامی

No comments:

Post a Comment