Thursday, July 21, 2011

آیا رجوی، رهبر ایدئولوژیک مجاهدین در اشرف مخفی شده است؟


 چرا مجاهدین می ترسند از اشرف یعنی یک پادگان نظامی عراق بیرون بروند؟ آیا چیزی در اشرف مخفی کرده اند که می ترسند لو برود؟
در واقع اینطور بنظر می رسد اما باید پرسید چه چیزی مخفی کرده اند که از لو رفتنش می ترسند؟ انبار سلاح؟ گور های دسته جمعی؟ و یا اینکه خود رجوی در اشرف مخفی شده است؟؟
در واقع اگر رجوی چاره دیگری نداشته باشد بهترین جا برای مخفی شدن او همان اشرف است. ظاهرا از زمان حکومت صدام برای رجوی ها یک پناهگاه زیر زمینی در اشرف ساخته اند. اینجا جایی است که او ممکن است مخفی شده باشد. از پلیس بین الملل و تهدیدات دیگر خبری نیست و کلی از بانوان مجاهد هم دور و بر رجوی هستند. همان چیزی که او دوست دارد.
شاید دلیل اینکه مجاهدین پابرهنه خود را زیر تانک های عراقی می انداختند و انتحار می کردند همین باشد که می ترسند قبل از یک تفاهم با آمریکا برای خروج رجوی از اشرف، عراقی ها مسعود رجوی را پیدا کنند.
امیدوارم اعضای مجاهدین زودتر بفهمند که در معادلات بازی رجوی مهره هایی هستند که فقط به کار پیشبرد اهداف می آیند نه انسان هایی که حفظ جانشان مهم است.

No comments:

Post a Comment