Tuesday, February 7, 2012

لیست گروه های تروریستی 27 ژانویه 2012ابقای مجاهدین رجوی در لیست گروه های تروریستی نشانه استمالت از رژیم تهران نیست. ایالات متحده بخوبی می داند مجاهدین خلق هنوز پتانسیل ترور را دارند و از گذشته خشونت بار خود اظهار ندامت نکرده اند. بهترین راه حل برای خروج از بن بست فرقه گرایانه این سازمان، حذف رهبری فردی مسعود و مریم رجوی بر آن است. ای کاش در درون تشکیلات این گروه هنوز آدم های واقع بین وجود داشته باشند و به حذف رهبری فردی از این سازمان بپردازند.


http://www.state.gov/j/ct/rls/other/des/123085.htm

No comments:

Post a Comment